Ana Sayfa | İletişim  
      Bağımlılık Profil İndeksi  
 
 
BAPİ Kısa Formu (BAPİ-Kısa)

BAPİ kısa formu (BAPİ-Kısa), araştırmanın yapıldığı popülasyonda bağımlılık riskini belli bir derecelendirme yaparak ortaya koyabilen 22 sorudan oluşan bir ölçektir. BAPİ'den kısaltılarak oluşturulmuştur. Sadece yetişkinlere yöneliktir.

BAPİ-Kısa ile risk saptanan olgularda derinlemesine bir değerlendirme yapmak uygundur.

Özellikle alkol kullanımı konusunda daha hassas bir ölçek olduğu söylenebilir.

Yanıt seçenekleri üçlü likert skaladan oluşmaktadır.

BAPİ Kısa formunu indirmek için tıklayın

Aşağıdaki bilgilerin dışında daha geniş bilgi edinmek için...

BAPİ uygulama rehberini indirmek için tıklayın

Psikometrik özellikler

Tüm ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.89'dur. Madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.49-0.70 arasında saptanmıştır.

Açıklayıcı faktör analizinde özdeğeri 1’den büyük 2 faktör elde edilmiştir ve toplam varyansın %60.3’ünü açıklamaktadır. Bağımlılık tanı ölçütleri ve şiddetli istek soruları birinci faktörde, yaşama etki ve motivasyon diğer faktör altında toplanmıştır.

BAPİ-Kısa ile BAPİ arasında korelasyon katsayısı 0,96; AUDIT arasındaki korelasyon katsayısı 0,82; CAGE arasındaki korelasyon katsayısı 0,76 bulunmuştur. Tüm korelasyonlar istatiksel olarak p<0.01 düzeyinde anlamlıdır.   

Normlar

CAGE temel alındığında BAPİ-Kısa, 3 puan için kesme noktasında duyarlılık 0.88, özgüllük ise 0.75 olmaktadır.

AUDIT temel alındığında BAPİ-Kısa, 2 puan için kesme noktasında duyarlılık 0.86, özgüllük ise 0.76 olmaktadır.

Kodlama ve veri girişi

BAPİ kısa formunu kendi hazırladığınız bir SPSS dosyasına girecekseniz; yani kendi açtığınız bir dosyaya veri girmek istiyorsanız, BAPİ soru numarasının başına "b" harfini ekleyerek değişken isimlerini oluşturunuz. Örneğin "12" nolu soruda değişkeni "b12" olarak giriniz.

Yanıt seçenekleri 0-1-2 olarak kodlanmalıdır.  Kodlamaya 1'den başlamayınız.

Hesaplama

Madde kullanım sıklığı

b1+b2+b2b+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11

Tanı

b12+b13+ b14+b15

Yaşam üstüne etkileri

b16 + b17 + b18+ b19 + b20

Şiddetli istek

b21

Motivasyon

b22

BAPİ-Kısa toplam puanı (bağımlılık şiddeti)

Madde kullanım sıklığı/12 + tanı alt ölçeği puanı/4 + yaşam üstüne etkileri alt ölçeği puanı/5 + b21 + b22

SPSS syntax

Compute mady=mean (b1,b2,b2b,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11).

Compute tani=mean (b12, b13, b14, b15).

Compute yasam=mean (b16,b17,b18,b19,b20).

Compute bapit=mean(mady,yasam,tani,b21,b22).

Kaynak

Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ) Ölçeğinin Kısa Formunun Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenilirlik Araştırması. Ögel K, Güneş R, Koç C, Görücü S, Başabak A. Bağımlılık Dergisi, 2015, Cilt:16, Sayı:4, s:175-181

Psychometric properties of different forms of the Addiction Profile Index (BAPI). Ogel K, Başabak A, Koc C, Aksoy A, Karadayı G. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2011;21(Suppl. 2):S151

Bağımlılık Profil İndeksi’nin (BAPİ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenilirliği.  Ogel K, Evren C, Karadağ F, Gurol T. Defne. Türk Psikiyatri Dergisi (2012). 23(4):264-273.

 BAPİ

 BAPİ Klinik formu

  BAPİ Risk Tarama formu

 BAPİ Ergen formu

 BAPİ İnternet formu

 

 

 

 

Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2012 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim