Ana Sayfa | İletişim  
      Bağımlılık Profil İndeksi  
 
 
BAPİ Ergen Formu (BAPİ-E)

BAPİ ergen formu 15-18 yaş grubu içindir. Bu form 25 sorudan oluşmaktadır.

BAPİ ergen formu diğer BAPİ'ler gibi 5 alt ölçekten oluşmaktadır

Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ) bağımlılığın boyutlarını değerlendiren ve bağımlılık şiddetini ölçen bir ölçektir.Alkol-madde kullandığı bilinen popülasyonlarda uygulanmalıdır.

BAPİ'nin özbildirim ve uygulayıcı formu vardır. Her ikisinde de sorular aynıdır. Ancak yanıt seçenekleri daha keskin değerlendirme yapabilmek için özbildirim formunda beşli, uygulayıcı formunda ise üçlü likert skaladır.

BAPİ-E özbildirim formunu indirmek için tıklayın

BAPİ-E uygulayıcı formunu indirmek için tıklayın

Aşağıdaki bilgilerin dışında daha geniş bilgi edinmek için...

BAPİ uygulama rehberini indirmek için tıklayın

Psikometrik özellikler

Tüm ölçeğin cronbach alfa katsayısı katsayısı 0,87 saptanmıştır. Varimax rotasyon kullanarak açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizinde ölçeğin orijinalinde olduğu gibi alkol-madde kullanım özellikleri analize alınmamıştır. Açıklayıcı faktör analizinde özdeğeri 1’den büyük 3 faktör elde edilmiştir ve toplam varyansın %60'ını açıklamaktadır.

Özbildirim formu ile uygulayıcı formu arasındaki korelasyon 0,95 (p<0.01) olarak saptandı. Uygulayıcı formunun cronbach alfa katsayısı 0,89 bulundu. Açıklayıcı faktör analizinde özdeğeri 1’den büyük 3 faktör elde edilmiştir ve toplam varyansın %64'ünü açıklamaktadır.

Normlar

Özbildirim formu

BAPİ-E ile AUDIT korelasyonu 0,80 (p<0.01) olarak bulunmuştur. AUDIT 8 puan temel alındığında, ROC eğrisi altında kalan alan 0.89 (p <0.001) bulunmuştur. BAPİ ergen formunda 2 puan için kesme noktasında duyarlılık 0.80, özgüllük ise 0.85 olmaktadır.

Uygulayıcı formu

BAPİ-E uygulayıcı formu ile AUDIT korelasyonu 0,84 (p<0.01) olarak bulunmuştur. AUDIT 8 puan temel alındığında, ROC eğrisi altında kalan alan 0.91 (p <0.001) bulunmuştur. BAPİ ergen formunda 1 puan için kesme noktasında duyarlılık 0.82, özgüllük ise 0.77 olmaktadır.

Kodlama ve veri girişi

BAPİ'yi kendi hazırladığınız bir SPSS dosyasına girecekseniz; yani kendi açtığınız bir dosyaya veri girmek istiyorsanız, BAPİ soru numarasının başına "b" harfini ekleyerek değişken isimlerini oluşturunuz. Örneğin "12" nolu soruda değişkeni "b12" olarak giriniz.  

Özbildirim formu: Yanıt seçenekleri 0-1-2-3-4 olarak kodlanmalıdır.  Kodlamaya 1'den başlamayınız.

Uygulayıcı formu: BAPİ-E uygulayıcı formu kodlaması zaten formun üstünde yazılıdır. Yanıt seçenekleri 0-1-2 olarak kodlanmalıdır. 

Hesaplama

Madde kullanım özellikleri

(b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b8 + b9 + b10 + b11)/11 + b12

Tanı

 b13+14+ b15+16+b17

Yaşam üstüne etkileri

b18 + b19 + b20+ b21 + b22 + b23

Şiddetli istek

b24

Motivasyon

b25

BAPİ toplam puanı (bağımlılık şiddeti)

Madde kullanım özellikleri alt ölçeği puanı/2 + tanı alt ölçeği puanı/5 + yaşam üstüne etkileri alt ölçeği puanı/6 + şiddetli istek alt ölçeği puanı + motivasyon alt ölçeği puanı

SPSS syntax

Compute mady=mean(mean(b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11) +b12).

Compute tani=mean (b13,b14,b15,b16,b17).

Compute yasam=mean (b18,b19,b20,b21,b22,b23).

Compute motiv=b24.

Compute crav= b25

Compute bapi=mean(mady, yasam, tani, motiv, crav).

Kaynak

Psychometric properties of the Addiction Profile Index Internet Addiction Form(BAPINT). Ogel K, Karadayi G, Senyuva G. Hatipoglu S. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2012;22(Suppl. 1):S109.

Bağımlılık Profil İndeksi’nin (BAPİ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenilirliği.  Ogel K, Evren C, Karadağ F, Gurol T. Defne. Türk Psikiyatri Dergisi (2012). 23(4):264-273.

 

 

 BAPİ 

 BAPİ Klinik formu

  BAPİ Kısa formu

  BAPİ Risk Tarama formu

 BAPİ İnternet formu

 

 

 

 

Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2012 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim