Ana Sayfa | İletişim  
      Bağımlılık Profil İndeksi  
 
 
BAPİ Klinik formu (BAPİ-K)

BAPİ Klinik Formu (BAPİ-K), BAPİ'nin ölçtüğü doğrudan bağımlılıkla ilgili alanların dışında bağımlılığı sürdüren ve bağımlılığa eşlik eden 6 alanın değerlendirmesini içerir. Bu 6 alanın  ikisi ruhsal durumu, diğerleri ise bağımlılıkla ilgili bazı kişisel özellikleri ölçer. BAPİ-K'nın ölçtüğü farklı alanlar şunlardır:

1.    Depresyon

2.    Anksiyete

3.    Öfke kontrol yetersizliği

4.    Güvenli davranış eksikliği

5.    Heyecan arama davranışı

6.    Dürtüsellik

Klinik formdaki bu alanlar bağımlılık tedavisinin hedeflerinin saptanmasında yararlı olabilir. Böylece tedavi kişiye özel hale getirilebilir ve bireyselleştirilmiş bir tedavi programı uygulanabilir.

BAPİ'nin sorularının ardından yani 37. sorudan itibaren bağımlılığa eşlik eden klinik alanlarla ilgili sorular gelmektedir. 

BAPİ-K formunu indirmek için tıklayın

Aşağıdaki bilgilerin dışında daha geniş bilgi edinmek için...

BAPİ uygulama rehberini indirmek için tıklayın

Psikometrik özellikler

Depresyon

BAPİ-K Depresyon alt ölçeği için Cronbach alfa katsayısı 0,66 olarak bulunmuştur. Görüşmeciler arası korelasyon 0,78 (p<0.01) gözlenmiştir. Depresyon alt ölçeği ile SCL-90 depresyon alt ölçeği arasındaki korelasyon 0,63 (p<0.01) ve Beck Depresyon Envanteri arasındaki korelasyon 0,65 (p<0.01) olarak saptanmıştır. Özbildirim ile uygulayıcı formu arasındaki korelasyon; depresyon alt ölçeği için 0.58 (p<0.01) saptanmıştır.

Anksiyete

BAPİ-K anksiyete alt ölçeği için Cronbach alfa katsayısı 0,75 olarak bulunmuştur. Görüşmeciler arası korelasyon 0,73 (p<0.01) gözlenmiştir. Anksiyete alt ölçeği ile SCL-90 anksiyete alt ölçeği arasındaki korelasyon 0,54 (p<0.01) ve STAI arasındaki korelasyon 0,43 (p<0.01) olarak saptanmıştır. Özbildirim ile uygulayıcı formu arasındaki korelasyon; anksiyete alt ölçeği için 0.73 (p<0.01) saptanmıştır.

Öfke kontrol yetersizliği

BAPİ-K Öfke Kontrol Yetersizliği alt ölçeği için Cronbach alfa katsayısı 0,74 olarak bulunmuştur. Görüşmeciler arası korelasyon 0,83 (p<0.01) gözlenmiştir. Öfke Kontrol Yetersizliği alt ölçeği ile SCL-90 hostilite alt ölçeği arasındaki korelasyon 0,54 (p<0.01) ve Çok Boyutlu öfke Ölçeği arasındaki korelasyon 0,72 (p<0.01) olarak saptanmıştır. Özbildirim ile uygulayıcı formu arasındaki korelasyon; Öfke Kontrol Yetersizliği alt ölçeği için 0.62 (p<0.01) saptanmıştır.

Güvenli davranış eksikliği

BAPİ-K Güvenli Davranış Eksikliği alt ölçeği için Cronbach alfa katsayısı 0,70 olarak bulunmuştur. Görüşmeciler arası korelasyon 0,84 (p<0.01) gözlenmiştir. Güvenli Davranış Eksikliği alt ölçeği ile SCL-90 aşırı duyarlılık alt ölçeği arasındaki korelasyon -0,51 (p<0.01) ve Rathus Atılganlık Envanteri arasındaki korelasyon 0,55 (p<0.01) olarak saptanmıştır. Özbildirim ile uygulayıcı formu arasındaki korelasyon; güvenli davranış eksikliği alt ölçeği için 0.61 (p<0.01) saptanmıştır.

Heyecan Arama Davranışı

BAPİ-K Heyecan Arama Davranışı alt ölçeği için Cronbach alfa katsayısı 0,63 olarak bulunmuştur. Görüşmeciler arası korelasyon 0,81 (p<0.01) gözlenmiştir. Heyecan Arama Davranışı alt ölçeği ile Mizaç ve karakter tarama Envanteri (TCI) heyecan arama davranışı alt ölçeği arasındaki korelasyon 0,39 (p<0.01) olarak saptanmıştır. Özbildirim ile uygulayıcı formu arasındaki korelasyon; Heyecan Arama Davranışı alt ölçeği için 0.81 (p<0.01) saptanmıştır.

Dürtüsellik

BAPİ-K Dürtüsellik alt ölçeği için Cronbach alfa katsayısı 0,63 olarak bulunmuştur. Görüşmeciler arası korelasyon 0,88 (p<0.01) gözlenmiştir. Dürtüsellik alt ölçeği ile Mizaç ve karakter tarama Envanteri (TCI) dürtüsellik alt ölçeği arasındaki korelasyon 0,45 (p<0.01) olarak saptanmıştır. Alt ölçeğin kesme noktası tanımlanmamıştır.  Özbildirim ile uygulayıcı formu arasındaki korelasyon; Dürtüsellik alt ölçeği için 0.71 (p<0.01) saptanmıştır.

Normlar

Depresyon alt ölçeğinin duyarlılık ve özgüllüğünü saptamak için SCL-90 depresyon alt ölçeği kullanılmıştır. Kadın için kesme noktası 3,5 (eğri altında kalan alan 0,78; duyarlılık 0,72-özgüllük 0,82), erkek için kesme noktası 2,5 (eğri altında kalan alan 0,86; duyarlılık 0,68-özgüllük 0,84) bulunmuştur.

Anksiyete alt ölçeğinin duyarlılık ve özgüllüğünü saptamak için SCL-90 anksiyete alt ölçeği kullanılmıştır. Kadın için kesme noktası 2,5 (eğri altında kalan alan 0,82; duyarlılık 0,91-özgüllük 0,64), erkek için kesme noktası 1,5 (eğri altında kalan alan 0,74; duyarlılık 0,81-özgüllük 0,61) bulunmuştur.

Öfke Kontrol Yetersizliği alt ölçeğinin duyarlılık ve özgüllüğünü saptamak için SCL-90 hostilite alt ölçeği kullanılmıştır. Kesme noktası 1,5 (eğri altında kalan alan 0,87; duyarlılık 0,68-özgüllük 0,64) olarak bulunmuştur.

Güvenli Davranış Eksikliği alt ölçeğinin duyarlılık ve özgüllüğünü saptamak için SCL-90 aşırı duyarlılık alt ölçeği kullanılmıştır. Kesme noktası 3,5 (eğri altında kalan alan 0,82; duyarlılık 0,84-özgüllük 0,66) olarak bulunmuştur.

Heyecan arama ve dürtüsellik alt ölçeklerinin kesme noktası tanımlanmamıştır.

Kodlama ve veri girişi

BAPİ'yi kendi hazırladığınız bir SPSS dosyasına girecekseniz; yani kendi açtığınız bir dosyaya veri girmek istiyorsanız, BAPİ soru numarasının başına "b" harfini ekleyerek değişken isimlerini oluşturunuz. Örneğin "12" nolu soruda değişkeni "b12" olarak giriniz.  

BAPİ için hazır SPSS şablonlarını kullanacaksanız; verilerinizi "bapi2master.sav" dosyasına giriniz. Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Yanıt seçenekleri 0-1-2 olarak kodlanmalıdır.  Kodlamaya 1'den başlamayınız.

Hesaplama

BAPİ-K'da toplam puan hesaplanmamaktadır. Her klinik alan kendi içinde değerlendirilmektedir. Yanıt seçeneklerinin kodlaması 0-1-2 olarak yapılmaktadır. Hesaplama aşağıdaki biçimdedir.

Öfke kontrol yetersizliği

38+39+40

Güvenli davranış eksikliği

41+42+43+44+45

Heyecan arama davranışı

46+47+48

Dürtüsellik

49+50+51

Depresyon

52+53+54+55

Anksiyete

56+57+58

SPSS syntax

Compute ofke=sum(b38,b39,b40).

Compute assertive=sum (b41,b42,b43,b44,b45).

Compute heyecan=sum (b46,b47,b48).

Compute depresyon=sum(b52,b53,b54,b55).

Compute anksiyete=sum(b56,b57,b58).

Kaynak

Bağımlılık Profil İndeksi Klinik Formunun (BAPİ-K) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Ögel K, Koç C, , Başabak A, İşmen M, Görücü S. Bağımlılık Dergisi, 2015, Cilt:16, Sayı:2, s:57-69

Psychometric properties of different forms of the Addiction Profile Index (BAPI). Ogel K, Başabak A, Koc C, Aksoy A, Karadayı G. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2011;21(Suppl. 2):S151

Bağımlılık Profil İndeksi’nin (BAPİ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenilirliği.  Ogel K, Evren C, Karadağ F, Gurol T. Defne. Türk Psikiyatri Dergisi (2012). 23(4):264-273.

 BAPİ 

 BAPİ Ergen formu

  BAPİ Kısa formu

  BAPİ Risk Tarama formu

 BAPİ İnternet formu

 

 

 

 

Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2012 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim